Atletico đã thay trời hành đạo – Barce bị loại khỏi C1

Nụ cười cay đắng – Si Ney Rez

barce