Bạn gái mới của Phan Thành là tiếp viên Hàng không Vietjet?