Bỏng mắt với cặp song sinh thẳng thừng từ chối Neymar | Bóng đá